Welkom bij de
Parochie H. Joannes de Doper

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl, tel. 072-509 1408  
Vieringen voor de komende week
 
          Zaterdag 10 december  om 19.00 uur,        
3de zondag van Advent
Eucharistieviering m.m.v. Cantor

 
         Woensdag 14 december  om 10.00 uur       
      Midweekviering,       
Eucharistieviering m.m.v. Convocamuskoor

 
           Zaterdag 17 december  om 19.00 uur,        
4de zondag van Advent
Eucharistieviering met orgelspel
 
 

 

Als u klikt op 'Activiteiten' (links in de menubalk), vindt u onder andere informatie over
verschillende activitieten die plaats vinden in en om onze parochie.
Zoals de jongerengroep Hi5spirit en Wake up! toegether voor jongeren 16+
 

Lees meer


Viering 'Midweekviering'

Iedere woensdagochtend is er in onze kerk  ‘Midweekviering’, speciaal voor onze senioren.
De viering begint om 10.00 uur. Een heerlijk tijdstip overdag, dat daarbij lekker de week breekt…
De Eucharistieviering duurt ongeveer 45 min. Vaak is er een parochiekoor aanwezig of een cantor, maar soms zingen we zelf.
Aansluitend wordt u in de St. Janszaal, achter de kerk, een kopje koffie/thee aangeboden.

 

Wekelijkse nieuwsbrief - iets voor u?

Iedere vrijdagmorgen wordt per email een nieuwsbrief verzonden, met informatie over:

- de vieringen in de kerk het komende weekend
- de vieringen in de kerk de komende week
- de opgegeven misintenties
- activiteiten van de parochie
- vieringen in de H.H. Petrus en Paulus/H. Benedictus te Bergen

Wilt u ook deze email-nieuwsbrief van uw parochie ontvangen? Meld u aan via een mailtje naar het parochiesecretariaat.

 

Toekomst gebouw, toekomst parochie

    
BERICHT VOOR DE PAROCHIES VAN BERGEN EN SCHOORL
NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR
 
Beste mede-parochianen,

Zoals u allen weet is in onze Westerse wereld al enkele decennia sprake van een dalende tendens in kerkbezoek en de betrokkenheid bij de Kerk in het algemeen. Daarom heeft de Bisschop enige jaren geleden het initiatief genomen om parochies intensiever met elkaar te laten gaan samenwerken. Hierdoor kan in een krimpende situatie toch de vitaliteit van de geloofsgemeenschap behouden blijven. Deze samenwerking houdt in dat parochies op bestuurlijk niveau met elkaar gaan integreren (de z.g. personele unie) of een fusie aangaan.
 
Wij hebben u de laatste jaren met enige regelmaat geïnformeerd over de  ontwikkelingen voor onze beide parochies. Het lijkt ons goed een korte terugblik te geven om daarna aan te geven waar we nu staan.
 
 
Lees meer