Welkom bij de
Parochie H. Joannes de Doper

Heereweg 171, 1871 EE Schoorl, tel. 072-509 1408  
Vieringen voor de komende week
         
Zaterdag 24 juni  om 19.00 uur
St. Jansfeest
Eucharistieviering m.m.v. Convocamus en Re-member


Woensdag 28 juni om 10.00 uur
Midweekviering,
Eucharistieviering


Zaterdag 1 juli om 19.00 uur
13de zondag door het jaar
Eucharistieviering m.m.v. Chantous
 

Lees meer


Viering 'Midweekviering'

Iedere woensdagochtend is er in onze kerk  ‘Midweekviering’, speciaal voor onze senioren.
De viering begint om 10.00 uur. Een heerlijk tijdstip overdag, dat daarbij lekker de week breekt…
De Eucharistieviering duurt ongeveer 45 min. Vaak is er een parochiekoor aanwezig of een cantor, maar soms zingen we zelf.
Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in de ontmoetingsruimte.

 

Wekelijkse nieuwsbrief - iets voor u?

Iedere vrijdagmorgen wordt per email een nieuwsbrief verzonden, met informatie over:

- de vieringen in de kerk het komende weekend
- de vieringen in de kerk de komende week
- de opgegeven misintenties
- activiteiten van de parochie
- vieringen in de H.H. Petrus en Paulus/H. Benedictus te Bergen

Wilt u ook deze email-nieuwsbrief van uw parochie ontvangen? Meld u aan via een mailtje naar het parochiesecretariaat.

 

Toekomst gebouw, toekomst parochie

    
BERICHT VOOR DE PAROCHIES VAN BERGEN EN SCHOORL
NAMENS HET PAROCHIEBESTUUR
 
Beste mede-parochianen,

Zoals u allen weet is in onze Westerse wereld al enkele decennia sprake van een dalende tendens in kerkbezoek en de betrokkenheid bij de Kerk in het algemeen. Daarom heeft de Bisschop enige jaren geleden het initiatief genomen om parochies intensiever met elkaar te laten gaan samenwerken. Hierdoor kan in een krimpende situatie toch de vitaliteit van de geloofsgemeenschap behouden blijven. Deze samenwerking houdt in dat parochies op bestuurlijk niveau met elkaar gaan integreren (de z.g. personele unie) of een fusie aangaan.
 
Wij hebben u de laatste jaren met enige regelmaat geïnformeerd over de  ontwikkelingen voor onze beide parochies. Het lijkt ons goed een korte terugblik te geven om daarna aan te geven waar we nu staan.
 
 
Lees meer